Θέμα 8 Παίξτε!

Τώρα ήρθε η ώρα να συνδυάσουμε όργανα χαμηλού τόνου, μεσαίου τόνου και υψηλού τόνου.

Για την πρώτη δοκιμή, θα χρειαστείς:

 • 2 ξυλάκια (χαμηλού)
 • 1 κουβά (μεσαίου)
 • 1 πλαστική μπουκάλα
 • 1 δοχείο κοσμημάτων (υψηλού)

Ή μπορείς να πειραματιστείς με οποιαδήποτε άλλα 3 όργανα.

Για τη δεύτερη δοκιμή, θα χρειαστείς:

 • 1 ξυλάκι
 • 1 κουτάλι
 • 1 χάρτινο κύλινδρο (χαμηλού)
 • 1 πλαστικό δοχείο γιαουρτιού (μεσαίου)
 • 1 μεταλλικό δοχείο (υψηλού)

Ή μπορείς να πειραματιστείς με οποιαδήποτε άλλα 3 όργανα.

Για την τρίτη δοκιμή, θα χρειαστείς:

 • 2 ξυλάκια
 • 1 κουβά (χαμηλού)
 • 1 πλαστικό δοχείο γιαουρτιού (μεσαίου)
 • 1 μεταλλικό δοχείο (υψηλού)

Ή μπορείς να πειραματιστείς με οποιαδήποτε άλλα 3 όργανα.

Παιχνίδια γνώσεων