Θέμα 6 Όργανα χαμηλού και υψηλού τόνου

Ας παρακολουθήσουμε πως ακούγονται τα χαμηλού και υψηλού τόνου όργανα και μετά να το δοκιμάσουμε.

Για να παίξεις μουσική παράλληλα με το βίντεο, θα χρειαστείς:

  • 1 Ξυλάκι (as a drumstick)
  • 1 κουτάλι (as a drumstick)
  • 1 χάρτινο κύλινδρο
  • 1 μεταλλικό δοχείο (θέρμος)
Παιχνίδια γνώσεων