Θέμα 6 Γράφοντας έναν μονόλογο

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουμε μάθει στο προηγούμενο θέμα, φανταστείτε ό,τι αυτός ο μονόλογος είναι η εισαγωγή για το θεατρικό σας έργο όπου η αρχική δράση είναι σημαντική. Εάν έχετε σχεδιάσει ήδη μία πλοκή, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να παρουσιάσετε τον βασικό χαρακτήρα στο θεατρικό σας έργο. Βεβαιωθείτε ό,τι ο μονόλογος σχετίζεται με την υπόλοιπη πλοκή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες προτροπές για τον μονόλογό σας, εάν δυσκολευτήκατε να δημιουργήσετε μία πλοκή στην προηγούμενη δραστηριότητα.

  1. Γράψτε έναν μονόλογο όπου αποκαλύπτετε ένα μυστικό στον/την καλύτερο/η σας φίλο/η.
  2. Γράψτε έναν μονόλογο για το αγαπημένο σας τραγούδι και για τα άτομα που σχετίζονται με το ιστορικό σας με αυτό το τραγούδι (ένας/μία άλλος/η χαρακτήρας στον κόσμο του θεατρικού έργου).
  3. Γράψτε έναν μονόλογο για … (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας θέμα που θέλετε να εξερευνήσετε ή να βρείτε ένα από αυτό το εργαλείο παραγωγής τυχαίων φράσεων https://randomwordgenerator.com/phrase.php).

Όταν τελειώσετε το ιστορικό του/της ήρωα/ηρωίδας και έχετε επιλέξει μία προτροπή, δημιουργήστε ένα σχέδιο για τον μονόλογο σας. Βεβαιωθείτε ό,τι θα λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Γιατί ερμηνεύει ο/η χαρακτήρας τον μονόλογο; Τι ελπίζουν να κερδίσουν από αυτό; Ποιος είναι ο στόχος τους;
  • Σε ποιο κοινό απευθύνεται ο μονόλογος σας;
  • Ποια είναι η τοποθεσία; Στο σπίτι σας; Στο πάρκο; Σε ένα εστιατόριο; Ποια είναι η σημασία της τοποθεσίας;
  • Είναι σημαντικό αυτό που έχετε να πείτε; Εάν όχι, σκεφτείτε να αλλάξετε τα λόγια.

Όταν γράφετε τον μονόλογο σας, σιγουρευτείτε ό,τι η εναρκτήρια πρόταση είναι ισχυρή και συναρπαστική. Παρόλο που οι μονόλογοι μπορούν να είναι σύντομοι, τα λόγια που θα γράψετε θα πρέπει να κινούν το ενδιαφέρον, να μην είναι μονότονα. Τέλος, κλείστε τον μονόλογο με προφανή τρόπο.

Παιχνίδια γνώσεων