Θέμα 5 Όργανα υψηλού τόνου

Τα όργανα υψηλού τόνου, όπως για παράδειγμα υλικά από μέταλλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν διαφορετικές ρυθμικές γραμμές.

Κάποια παραδείγματα οργάνων υψηλού τόνου είναι τα εξής:

  • Μεταλλικό δοχείο κοσμημάτων
  • Μεταλλικό κουτί
  • Κουτάλια

Μπορείς ελεύθερα να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε υλικό έχεις στο σπίτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει ήχο υψηλού τόνου.

Jewelry metallic box

Metallic cup

Metallic bottle (thermos)

Spoons