Θέμα 4 Γνώρισε το Passeurs d’Arts (Γαλλία)

Το TUTTI Passeurs d’ Arts στοχεύει στη δημιουργία παιδικών ορχηστρών με παιδιά με ιδιαίτερο προφίλ. Ο κύριος στόχος του είναι η κοινωνική ένταξη, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως εργαλείο.

Η ορχήστρα είναι πράγματι ένα εξαιρετικό σχολείο ζωής, ειδικά για όσους ζουν σε λεπτές καταστάσεις. Προσφέρει σε κάθε νεαρό/ή μουσικό τις αρχές μιας κοινωνίας: την αλληλοβοήθεια και το σεβασμό. Η ορχήστρα είναι ένα απίστευτο εργαλείο κοινωνικής ένταξης. Χάρη στην συμμετοχή στις ορχήστρες του TUTTI, σε λίγους μήνες, τα παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, από τον μέσο όρο βαθμολογίας στο σχολείο 5/20 πάνε στο 12/20!

Ως εκ τούτου, το TUTTI σχεδιάζει ορχήστρες που φιλοξενούνται σε υποδομές που ονομάζονται: “Maison Passeurs d’Arts”. Περίπου 300 παιδιά συμμετέχουν καθημερινά σε εντελώς δωρεάν εξάσκηση ομαδικών μαθημάτων πολλών οργάνων και πρακτικές ορχήστρας. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στο μοντέλο κοινωνικής και πολιτιστικής επιτυχίας του “El Sistema”, που αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα το 1975, το οποίο ιδρύθηκε από τον José Antonio Abreu.