Θέμα 4 Αφηγηματική ροή: Δομή

Όλες οι ιστορίες έχουν μία αρχή, μία μέση, και ένα τέλος. Αυτό ισχύει και για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Η δομή ενός θεατρικού έργου αναφέρεται στην εξέλιξη της πλοκή και των υποπλοκών. Όπως παρακολουθήσαμε στα βίντεο, η κορύφωση είναι η στιγμή ενός έργου που ασχολείται με ένα πρόβλημα ή εμπόδιο που αντιμετωπίζει ένας/μία χαρακτήρας, και το ξεπερνάει.

  • Αρχική Δράση – εισαγωγή σε χαρακτήρες και σε γεγονότα που βρίσκονται στο παρασκήνιο
  • Ανάπτυξη Δράσης – μία σειρά γεγονότων που δημιουργούν σασπένς στην αφήγηση
  • Κορύφωση – η συγκεκριμένη στιγμή στην ιστορία όπου το σασπένς κορυφώνεται
  • Μείωση Δράσης – η βασική σύγκρουση αρχίζει να επιλύεται
  • Λύση – το συμπέρασμα της ιστορίας όπου απαντώνται οι ερωτήσεις και τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες

BBC, 2022

Οι σκηνές διαχωρίζουν στιγμές του έργου και συνήθως μία αλλαγή σκηνής οφείλεται σε αλλαγή τοποθεσίας.

Μέχρι στιγμής, έχουμε μάθει για την πλοκή και για τη βασική δομή. Τώρα, θα αρχίσουμε να δημιουργούμε τον κόσμο του θεατρικού έργου και θα σκεφτούμε μία ιστορία για να πούμε!

Αυτό που θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε μία ιστορία είναι να επιλέξουμε μία από τις 7 βασικές πλοκές και να σχεδιάσουμε τη δομή του θεατρικού μας έργου. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ιδεών, εστιάστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

  1. Πώς ο/η πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια σας οδηγεί την ιστορία παρακάτω; Αντιμετωπίζει το πρόβλημά του/της άμεσα;
  2. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ό,τι το κοινό έχει αρκετές πληροφορίες για τον κεντρικό χαρακτήρα και την ιστορία του/της για να πετύχει η κορύφωση του έργου;
  3. Ποιες δράσεις ακολουθείτε για να αυξηθεί η σημασία ή ο κίνδυνος για τους/τις χαρακτήρες;

Θα πρέπει να αισθάνεστε άνετα να αλλάζετε την πλοκή όσες φορές θέλετε μέχρι να είστε ευχαριστημένοι/ες με την κατεύθυνση προς την οποία κινείστε. Παρακολουθήστε το βίντεο που παρουσιάζει θεατρικούς συγγραφείς από το Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την προσέγγισή τους στη συγγραφή αφηγήσεων. Εάν δυσκολεύεστε να σκεφτείτε μία πλοκή, δείτε αυτές τις συμβουλές και τα βοηθήματα για τη συγγραφή. https://blog.reedsy.com/plot-generator/