Θέμα 3 Όργανα μεσαίου τόνου

Τα όργανα μεσαίου τόνου, όπως πλαστικά κύπελλα και δοχεία, μπορούν να παίξουν ένα βασικό ρυθμό και να ακολουθήσουν επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα.

Κάποια παραδείγματα για όργανα μεσαίου τόνου είναι:

  • Πλαστικό μπουκάλι
  • Πλαστικό δοχείο γιαουρτιού
  • Χάρτινα ποτήρια
  • Πλαστικό δοχείο από γάλα

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο όργανο μεσαίου τόνου μπορείς να εντοπίσεις στο σπίτι σου.

Plastic bottle

Yogurt plastic container