Θέμα 3 Χρώματα και Μάρκετινγκ

Η ψυχολογία των χρωμάτων σχετίζεται άμεσα με την πειθώ, η οποία αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και, αμφιλεγόμενες, πτυχές του μάρκετινγκ.

Το χρώμα για να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα συναισθήματα, μπορεί να εξαρτηθεί από προσωπικές εμπειρίες. Η έρευνα δείχνει ότι οι προσωπικές προτιμήσεις, οι εμπειρίες, η ανατροφή, οι πολιτισμικές διαφορές και το πλαίσιο θολώνουν την επίδραση που έχουν τα μεμονωμένα χρώματα πάνω μας.

Πηγή: landerapp.com

Πηγή: jeffbullas.com

Παιχνίδια γνώσεων