Θέμα 2 Κατανοώντας το περιεχόμενο και το πλαίσιο

Έχετε επιλέξει έναν μονόλογο! Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Διαβάστε για Κατανόηση.

Διαβάστε ολόκληρο τον μονόλογο μία φορά χωρίς να προσπαθήσετε να συγκρατήσετε πολλές πληροφορίες. Εάν υπάρχουν λέξεις που δεν γνωρίζετε, χρησιμοποιήστε ένα λεξικό για να βεβαιωθείτε ό,τι κατανοείτε όλες τις λέξεις. Στη συνέχεια, ξαναδιαβάστε τον μονόλογο, ψάχνοντας για στοιχεία για τον/την χαρακτήρα. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για το πλαίσιο αυτού του μονολόγου; Το να εξασφαλίσουμε ό,τι κατανοούμε τον κόσμο του κειμένου είναι ζωτικής σημασίας για να δώσουμε μία σπουδαία ερμηνεία.  

  • Σε ποια άτομα απευθύνετε ο μονόλογος;
  • Ποια είναι η τοποθεσία;
  • Ποιες άλλες πληροφορίες συλλέξαμε;

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς αναζητούμε στοιχεία μέσα στο κείμενο. Ξαναδιαβάστε το κείμενο όσες φορές κρίνετε απαραίτητο για να λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε το πλαίσιο του κομματιού.

Παιχνίδια γνώσεων