Θέμα 2 Διευθύνοντας σε 3

Διευθύνοντας σε 3, ως μαέστροι δείχνουμε 3 τέταρτα σε κάθε μέτρο.

Τα βαλς είναι συνήθως γραμμένα σε ¾ και δείχνουν στους χορευτές πως να κάνουν τα σωστά βήματα του βαλς.

Διευθύνοντας σε 3, είναι σαν να ζωγραφίζεις ένα τρίγωνο.   

Κάθε γωνία του τριγώνου αντιπροσωπεύει ένα τέταρτο.

Ξεκινάμε από κάτω, μετά έξω   και κλείνουμε πάνω

Ώρα για εξάσκηση

Μπορείς να κάνεις εξάσκηση με τα εξής κομμάτια για να διευθύνεις σε 3:

  • Serenade, Dvorak
  • Happy Birthday
  • Waltz 2 Jazz Suite