Θέμα 2 Γνώρισε το Sistema Cyprus (Κύπρος)

Το Sistema Cyprus είναι ένα μουσικό-κοινωνικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη δημιουργία ορχηστρών που ιδρύθηκε το 2018. Το Sistema Cyprus προσφέρει μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους/ες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, πρόσφυγες και παιδιά, νέους/ες με λιγότερες ευκαιρίες, και διασφαλίζει το σεβασμό, την αναγνώριση και την ένταξη αυτών των ομάδων στην κοινωνία.

Το Sistema Cyprus είναι εμπνευσμένο από το μουσικό-κοινωνικό πρόγραμμα El Sistema που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα το 1975. Μέσω της δημιουργίας ορχηστρών και χορωδιών, το El Sistema ενεργεί ως ένα θαυμάσιο μοντέλο, προσεγγίζοντας παιδιά και νέους σε περιοχές υψηλού κινδύνου του κόσμου.

Το Sistema Cyprus και άλλα προγράμματα όπως αυτό, προσφέρουν δωρεάν κλασική μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους λιγότερες ευκαιρίες.

Το Sistema Cyprus επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, εστιάζοντας κυρίως στην ενδυνάμωση και βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Δες εδώ: