Θέμα 2 Βασική ορολογία για τη συγγραφή θεατρικών έργων

Ακολουθεί μία λίστα με βασικούς όρους που θα είναι χρήσιμοι για το υπόλοιπο της ενότητας και που θα σας βοηθήσουν να γράψετε ένα δικό σας θεατρικό έργο.

Συγγραφέας θεατρικών έργων

Ένας/μία συγγραφέας που γράφει ένα θεατρικό έργο

Σενάριο

Γραπτός διάλογος και σκηνικές οδηγίες από τον/την συγγραφέα

Χαρακτήρας

Ένα άτομο που υπάρχει στον κόσμο του θεατρικού έργου

Ηθοποιός

Ένα άτομο που ερμηνεύει τον ρόλο ενός ή περισσότερων χαρακτήρων σε μία παράσταση

Πλοκή

Η σειρά των γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του θεατρικού έργου

Σκηνικό / Κόσμος του θεατρικού έργου

Πότε και πού διαδραματίζεται το θεατρικό έργο. Ο κόσμος του θεατρικού έργου επεκτείνεται πέρα από όσα γράφονται στο κείμενο.

Αόρατος Τοίχος

Ένας αόρατος τοίχος βρίσκεται μεταξύ των ηθοποιών και του κοινού. Ο αόρατος τοίχος λειτουργεί ως παράθυρο στον κόσμο του θεατρικού έργου, όπου οι ηθοποιοί μπορούν να επιλέξουν να αντιμετωπίσουν το κοινό ως έναν τοίχο ή να το ενσωματώσουν στον κόσμο του θεατρικού έργου ερμηνεύοντας ανάμεσα στο κοινό.

Μονόλογος

Μία μεγάλη ομιλία που ερμηνεύεται από έναν/μία ηθοποιό. Η ομιλία απευθύνεται σε έναν/μία άλλον/η ηθοποιό ή στο κοινό.

Διάλογος

Ανταλλαγή λέξεων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηθοποιών.

Σκηνή

Ένα μέρος ή τμήμα ενός θεατρικού έργου. Εξαρτάται από τον/την συγγραφέα πώς θα διαχωρίζονται οι σκηνές.

Παιχνίδια γνώσεων