Θέμα 1 Τι είναι μια μάνταλα;

Η λέξη μάνταλα προέρχεται από τα σανσκριτικά και σημαίνει «κύκλος». Τα μάνταλα έρχονται σε πολλές μορφές – είναι η γεωμετρική διαμόρφωση συμβόλων. Η μάνταλα γενικά αντιπροσωπεύει το πνευματικό ταξίδι, ξεκινώντας από έξω με κατεύθυνση προς τον εσωτερικό πυρήνα, μέσα από διάφορα στρώματα. Στις ανατολικές θρησκείες όπως τον Ινδουισμό, το Βουδισμό, το Τζαϊνισμό και τον Σιντοϊσμό, χρησιμοποιείται ως ένας χάρτης που αντιπροσωπεύει θεότητες ή πνευματικά ιερά. Τα μάνταλα είναι βουδιστικές λατρευτικές εικόνες που συχνά είναι ένα διάγραμμα ή σύμβολο ενός ιδανικού σύμπαντος.

Εμφανίζονται στην τέχνη και την αρχιτεκτονική διαφόρων πολιτισμών σε όλο τον κόσμο. Τα μάνταλα είναι εξαιρετικά εργαλεία για διαλογισμό και ενίσχυση της αυτογνωσίας. Φτιάχνοντας τη δική σου μάνταλα έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις σχήματα και χρώματα που να σε εκφράζουν τις απόψεις σου και την δική σου πραγματικότητα.