Θέμα 1 Επιλογή ενός μονόλογου

Ο μονόλογος είναι μία μεγάλη ομιλία που ερμηνεύεται από έναν/μία ηθοποιό. Συνήθως, αυτή η ομιλία απευθύνεται σε έναν/μία άλλο/η ηθοποιό στη σκηνή ή σε ολόκληρο το κοινό. Οι μονόλογοι υπάρχουν σε θεατρικά έργα, αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Αυτοί είναι μερικοί διάσημοι μονόλογοι:

Οι μονόλογοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι κατά την ακρόαση για ένα θεατρικό έργο, μία τηλεοπτική εκπομπή, ή μία κινηματογραφική παραγωγή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν γρήγορα το εύρος, τις ικανότητες, και τη σκηνική παρουσία ενός/μίας ηθοποιού.  

Σε αυτή την ενότητα, θα μάθουμε και θα προετοιμάσουμε έναν σύντομο μονόλογο για μία ανεπίσημη παράσταση. Για βοήθεια στην εύρεση ενός μονολόγου, δείτε αυτή την πηγή από το Backstage Magazine. Επιλέξτε έναν μονόλογο που σας αρέσει πραγματικά.