Θέμα 1 Διευθύνοντας σε 2

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα μάθουμε πως διευθύνουμε σε 2

Τα πιο συνηθισμένα μέτρα όταν διευθύνουμε σε 2 είναι τα: 2/4 και 6/8

Όταν διευθύνουμε σε 2,το 1 πάει κάτω και το 2 πάει πάνω.

Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πως διευθύνουμε σε 2 για τα εξής μέτρα: 2/4, 6/8.

2/4 = 2 τέταρτα ή τέσσερα όγδοα σε κάθε μέτρο.

6/8 = 6 όγδοα σε κάθε μέτρο. Οι τονισμοί είναι στο 1 και στο 4.

1 2 3 4 5 6

Γενικά, τα κομμάτια σε 6/8 είναι συνήθως σε γρήγορο ρυθμό.

Ώρα για εξάσκηση

Μπορείς να κάνεις εξάσκηση με τα εξής κομμάτια για να διευθύνεις σε 2:

  • He’s a Pirate
  • Hungarian Dance 5
  • Radetzky March
  • Symphony 40 Mozart