Θέμα 1 Βασικές εκφράσεις του προσώπου

Οι εκφράσεις του προσώπου είναι από τους πιο ισχυρούς τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο περίπλοκο και ευέλικτο. Τα συναισθήματα είναι μια απίστευτη πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Μέχρι τώρα, μάθαμε πως τα χρώματα επηρεάζουν τα συναισθήματα. Τώρα εμείς θα μάθουμε ποια είναι τα βασικά συναισθήματα που εμφανίζονται στο ανθρώπινο πρόσωπο και πως να τα σχεδιάσετε στο χαρτί.

Υπάρχουν έξι βασικά συναισθήματα:

Ευτυχία

Λύπη

Έκπληξη

Φόβος

Θυμός

Αηδία