Ενότητα 3 ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΤΥΛ ΚΑΡΤΟΥΝ