Ενότητα 3 Εικαστικές Τέχνες

Περιγραφή Ενότητας Εικαστικές Τέχνες

Μέσω της τέχνης μπορεί κάποιος να εκφράσει τη φαντασία του και να αποτυπώσει τη δεξιοτεχνία του και αυτό προκαλεί ποικίλα συναισθήματα. Οι τέχνες περιλαμβάνουν τις πιο αρχαίες μορφές δημιουργικότητας, όπως η ζωγραφική και το σχέδιο, αλλά και τέχνες που εμφανίστηκαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως η γλυπτική, η χαρακτική, η φωτογραφία και η τρισδιάστατη τέχνη.

Η χρήση του όρου «εικαστικές τέχνες» περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες καλές τέχνες καθώς και τις εφαρμοσμένες ή διακοσμητικές τέχνες και χειροτεχνίες. Η χειροτεχνία είναι μια πιο χρηστική μορφή τέχνης και συνήθως έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και διατηρεί ένα καλλιτεχνικό στυλ και για τη δημιουργία της απαιτείται ταλέντο. Οι διακοσμητικές τέχνες περιλαμβάνουν την κεραμική, την κατασκευή επίπλων, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, την διακόσμηση εσωτερικών χώρων, την κατασκευή κοσμημάτων, τη χειροτεχνία μετάλλων και τη ξυλουργική.

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα επικεντρωθούμε κυρίως στο σχέδιο και στην κατανόηση της ψυχολογίας πίσω από διαφορετικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες.

Μαθησιακοί Στόχοι

Η ενότητα Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει διάφορα θέματα που σχετίζονται με την τέχνη και την χρήση της στη ζωή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένονται να είναι σε θέση:

  • Να ξέρουν τη θεωρία των χρωμάτων
  • Να αντιλαμβάνονται την ψυχολογία των χρωμάτων
  • Να δημιουργούν τη δική τους χρωματική παλέτα
  • Να ξέρουν να ερμηνεύουν τα συναισθήματα που σχετίζονται με το κάθε χρώμα
  • Να ξέρουν τα διάφορα σχήματα που χρησιμοποιούνται στις τέχνες
  • Να αναγνωρίζουν τη συμμετρία
  • Να δημιουργούν δικά τους μάνταλα
  • Να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα πίσω από τις εκφράσεις ενός προσώπου
  • Να προκαλούν συναισθήματα
  • Να σχεδιάζουν απλές εκφράσεις προσώπου

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses