Ενότητα 1 Μουσική

Περιγραφή Μαθήματος

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι να ενισχύσει ορχήστρες νέων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών ορχηστρών νέων, παρέχοντας εργαλεία για να κρατηθούν ενωμένες μέσω διαδικτυακών ρυθμίσεων.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στα εξής:

  • Ενότητα 1: Μαθαίνοντας διαφορετικά μουσικά στυλ γνωρίζοντας κοινωνικές ορχήστρες νέων ανά το παγκόσμιο
  • Ενότητα 2: Δεξιότητες διεύθυνσης ορχήστρας
  • Ενότητα 3: Ήχοι από το σπίτι – Ανακυκλώσιμα όργανα

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίσουν διαφορετικά στυλ μουσικής
  2. Ανατρέξουν σε μουσικό-κοινωνικά ορχηστρικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  3. Αναπτύξουν δεξιότητες στη διεύθυνση ορχήστρας
  4. Αποκτήσουν επαφή με ρεπερτόριο από την περίοδο της Μπαρόκ έως τον 21ο αιώνα με ηχογραφήσεις
  5. Χρησιμοποιήσουν υλικά με ανακυκλώσιμα όργανα

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses