Тема 8 Да посвирим заедно

Сега е време да смесите инструментите с нисък, среден и висок тон.

За първата творба ще ви трябват:

 • 2 пръчици (палки)
 • 1 кофа (нисък тон)
 • 1 пластмасова бутилка (междинен тон)
 • 1 кутия за бижута (висок тон)

ИЛИ можете да експериментирате с други 3 инструмента.

За втората творба ще ви трябват:

 • 1 пръчица (палка)
 • 1 лъжица (палка)
 • 1 хартиен цилиндър (нисък тон)
 • 1 пластмасов контейнер за кисело мляко (междинен тон)
 • 1 метална чаша (висок тон)

ИЛИ можете да експериментирате с други 3 инструмента.

За третата творба ще ви трябват:

 • 2 пръчици (палки)
 • 1 кофа (нисък тон)
 • 1 пластмасов контейнер за кисело мляко (междинен тон)
 • 1 метална чаша (висок тон)

ИЛИ можете да експериментирате с други 3 инструмента.