Тема 7 Инструменти с междинни и високи тонове

Нека чуем как звучат заедно инструмент с междинен тон и инструмент с висок тон и да се опитаме да свирим с видеото след това.

За да свирите заедно с видеото, ще са ви необходими:

  • 2 пръчици (като палки за барабани)
  • 1 пластмасов съд за кисело мляко
  • 1 метална чаша