Тема 6 Писане на монолог

Имайки предвид това, което научихме в последната тема, си представете, че този монолог е въведението на вашата пиеса, където уводът е важен. Ако имате начертан сюжет, използвайте тази възможност, за да представите главния герой във вашата пиеса. Създайте монолог, свързан с останалата част на вашия сюжет. Можете също така да изберете една от следните идеи за вашия монолог, ако сте изпитали трудности при създаването на сюжет в предишната част:

  1. Напишете монолог, в който разкривате тайна на най-добрия си приятел.
  2. Напишете монолог за любимата си песен и за това кой герой от нея участва в историята ви (друг герой в света на пиесата).
  3. Напишете монолог за… (Можете да използвате произволна тема, която искате да изследвате, или да намерите такава от този генератор на случайни фрази: https://randomwordgenerator.com/phrase.php)

След като приключите работата си с предисторията и сте избрали тема, създайте рамките на вашия монолог. Не забравяйте да вземете предвид следното:

  • Защо героят прави този монолог? Какво се надява да спечели от това? Каква е целта му?
  • Коя е целевата аудитория на монолога?
  • Къде се намира героят? Вкъщи? В парка? В ресторант? Какво е значението на местоположението?
  • Важно ли е това, което предстои да каже героят? Ако не е, помислете за промяна на темата.

Когато пишете своя монолог, запомнете, че е добре да започнете със силно и грабващо първо изречение. Въпреки че монолозите могат да бъдат кратки, уверете се, че в речта има няколко хълма и долини; че не е монотонна. Накрая завършете монолога по очевиден начин.