Тема 6 Инструменти с ниски и високи тонове

Нека чуем как звучи комбинацията от музикален инструмент с нисък тон и такъв с висок тон и да се опитаме да свирим заедно.

За да свирите заедно с видеото, ще са ви необходими:

  • 1 клечка (като палка за барабани)
  • 1 лъжица (като палка за барабани)
  • 1 хартиен цилиндър
  • 1 метална бутилка (термос) или чаша