Тема 5 Създаване на герой

За да разберем по-добре света на драматургията, ще се включим в процес на творческо писане. Първо, ще започнем с написването на монолог, където героят разкрива вътрешна мисъл или чувство. Както можете да видите на изображението, това е схема, която да ви помогне да изградите предисторията на героите, с други думи тяхната лична история, вкусовете и предпочитанията им, техните взаимоотношения и вътрешния им свят. Можете да използвате този инструмент като асистент при измислянето на име за вашия герой.

https://randomwordgenerator.com/name.php