Тема 5 Инструменти с високи тонове

Инструментите с висок тон като например такива, направени от метал, могат да се използват за създаване на отличителни ритмични линии.

Някои примери за инструменти с висок тон са:

  • Метална кутия за бижута
  • Метална чаша
  • Лъжици

Можете да използвате всеки подобен инструмент с високи тонове, който намерите у дома.

Jewelry metallic box

Metallic cup

Metallic bottle (thermos)

Spoons