Тема 5 Запознайте се с Dream Orchestra (Швеция)

Dream Orchestra, който е базиран в Гьотеборг, Швеция, осигурява безопасно пространство на деца и младежи, за да се срещат и да изучават заедно свиренето на музикален инструмент в състав на симфоничен оркестър. Основана от венецуелския цигулар и диригент Рон Дейвис Алварес през 2016 г., програмата служи предимно на тези, които са пристигнали в Швеция като непридружени непълнолетни младежи, търсещи убежище, или такива с бежански/ миграционен статут, както и други, които се чувстват изолирани, непривилегировани или маргинализирани по друг начин. Деца и младежи от 18 различни държави получават висококачествено музикално образование като посещават оркестрови репетиции и малки групи по инструментални уроци няколко пъти седмично.

Освен музикалното обучение, Dream Orchestra има за цел да насърчи тяхната социална интеграция, предоставяйки им дейности и възможности да развият своите социални и емоционални умения, да получат добро образование, да се радват на добро здраве и благополучие и да придобият нова надежда за по-добро бъдеще в Швеция или други страни.

Изгледайте това видео