Тема 5 Блокиране и изпълнение

Сега е време да започнете да практикувате своя монолог, като се изправите смело и просто пробвате!

Блокиране: Това се отнася до хореографията на движението, което ще правите. Накъде ще се придвижите, къде ще застанете или спрете, дали ще седнете някъде. Обикновено това се променя по време на репетициите.

Ето и няколко съвета, които да запомните, когато упражнявате своя монолог:

  • Смелостта винаги се възнаграждава – можете да смекчите поведението на героя си по-късно, но не се страхувайте да изпробвате различни подходи.
  • Репетирайте монолога по различни начини (фокусирайте се върху разнообразни емоции или цели), за да установите как звучи и какво е чувството.
  • Помнете вашия контекст – къде се намирате и кой е около вас. Какво се случи току-що?
  • За да успеете да фокусирате погледа си, поставете малко тиксо на стената и изпълнете речта си с фокус върху него.

HD photo by Obie Fernandez (unsplash.com)