Тема 4 Поставяне на цел

Един от големите театрални дейци на 19-ти век, Константин Станиславски, пише за техниките за подобряване на актьорската игра. Една от тези техники или рамки включва вникване в текста и в образа на героя и намиране на неговата цел. С други думи, причината, поради която говори.

Ако нямаше какво да каже или получеше това, което иска, вероятно нямаше да говори. Тогава въпросът е какво го кара да изнесе тази реч? Какъв проблем се опитва той да реши?

С други думи, целта на героя е това, което той иска да постигне, и, което се нуждае от външно изразяване или действие, а не от мисъл или вътрешна цел. И помнете, че не е необходимо целта да бъде постигната до края на пиесата.

Обикновено актьорите анализират репликите си и поставят обща цел за всяка сцена. След това определят цел на всяка своя реплика. Въпреки че не е необходимо, тази техника може да бъде изключително полезна за актьорите, тъй като им позволява да придадат повече дълбочина и богатство на своето изпълнение.

Константин Станиславски

Acting Magazine Konstantin Stanislavski: “Love the art in yourself, not yourself in the art.” - Acting Magazine