Тема 4 Повествование: структура

Всички истории имат начало, среда и край; това важи и за драматургията. Структурата на пиесата се отнася до развитието на сюжета и подсюжетите в историята. Както видяхме във видеоклиповете, кулминацията е моментът от пиесата с най-много заряд; тук героят често решава и преодолява проблем, препятствие или бариера, пред които е изправен в пиесата.

  • Увод – въвежда минали събития и герои;
  • Завръзка – поредица от събития, които създават напрежение в разказа;
  • Кулминация – частта от историята, където напрежението достига най-високата си част;
  • Развръзка – основният конфликт започва да се разрешава;
  • Заключение – тук въпросите намират своя отговор и се завързват незавършените краища (BBC, 2022 г.).

Сцените отделят моменти в пиесата и обикновено промяната в сцената се дължи на смяна в местоположението.

Научихме за сюжет и за основна структура. Сега ще започнем да създаваме света и детайлите на пиесата. Помислете за история, която да разкажете!

За ваше улеснение изберете един от основните 7 сюжета и опишете структурата на вашата пиеса. Помислете за следните въпроси, когато размишлявате върху историята:

  1. Как главният герой движи историята напред? Насочва ли се той директно към проблема?
  2. Как можете да гарантирате, че публиката има достатъчно информация за героя и неговата история, за да вникне в кулминацията на пиесата?
  3. Какви действия ще предприемете, за да повишите възможностите за героите?

Чувствайте се свободни да променяте сюжета си толкова пъти, колкото искате, докато не сте доволни от посоката, към която се движите в история. Изгледайте видеоклипа, който представя драматурзите от Националния театър в Обединеното кралство и техния подход към писането на разкази. Ако имате трудности с измислянето на сюжет, вижте този генератор на истории за вдъхновение и помощ при писането. https://blog.reedsy.com/plot-generator/