Тема 4 Инструменти с ниски и междинни тонове

Нека чуем как звучи инструмент с нисък тон и инструмент с междинен тон и след това да се опитаме да свирим заедно.

За да свирите заедно с видеото, ще са ви необходими:

  • 1 клечка (като палка за барабани)
  • 1 лъжица (като палка за барабани)
  • 1 кофа
  • 1 пластмасов съд за кисело мляко