Тема 4 Запознайте се с Passeurs D’arts (Франция)

Целта на ТUTTI Passeurs d’Arts е да създаде детски оркестърен състав, включващ деца в неравностойно положение, Организацията счита, че музиката е средство, чрез което да постигне социалното сближаване.

Участието в този оркестър е едно необикновено преживяване в т.нар. училище на живота, особено за тези, които живеят в деликатна ситуация. Включането носи на всеки млад музикант основополагащите ценности на нашите общества: слушане, обмен, взаимопомощ, уважение. Оркестърът е невероятно средство за социална интеграция. Благодарение само на посещението на оркестрите на TUTTI, за няколко месеца децата на възраст от 8 до 12 години преминават от среден успех в училище от 5/20 до 12/20! T

UTTI основава различни оркестри в градски условия, наречени “Maison Passeurs d’Arts”. Около 300 деца участват всеки ден в напълно безплатни уроци по многоинструментални групи и оркестрови практики. Този метод се основава на модела за социален и културен успех на „El Sistema“, разработен във Венецуела от 1975 г., основан от Хосе-Антонио Абреу