Тема 3 Цветовете в маркетинга

Психологията на цвета, като наука тясно свързана с убеждаването, е един от най-интересните и най-противоречивите аспекти на маркетинга. Цветът често зависи твърде много от личния опит, за да бъде универсален превод на конкретни чувства. Изследванията показват, че личните предпочитания, опит, възпитание, културни различия и контекст замъгляват ефекта, който отделните цветове имат върху нас.