Тема 3 Приложете теория на цветовете!

От предишния раздел вече познавате основите на теорията на цветовете. Можете дори да създадете свои собствени цветови палитри! Приложете наученото и започнете да оцветявате мандалата с любимите си цветове. Тук използвахме противоположните цветове на цветното колело, или т.нар. контрастни цветове. Тази мандала е изпълнена в нюанси на синьо и на оранжево, както и добавихме черен контур, за да я направим по-изразителна. Ваш е изборът дали да го използвате или не.

Добавяне на детайли

След като сте оцветили мандалата с основните цветове, които сте избрали, винаги можете да добавите още детайли, ако смятате, че някои части от нея изглеждат празни. Помнете: колкото повече детайли има мандалата, толкова по-завършена и интересна е тя.