Тема 3 Повествование: сюжет

Разказването на истории съществува като практика от хиляди години. Много писатели са създали произведения с разнообразни истории, жанрове и дължина: кратки разкази, монолози на един герой, дълги и многопластови пиеси и много други. За да си помогнем с измислянето на история и разработването на сценарий за пиеса, ще работим на основата на една популярна теория – тази на 7-те основни сюжета. В книгата си „Седемте основни сюжета: защо разказваме истории“ (2004 г.) Кристофър Букър идентифицира 7 основни сюжета, които той класифицира като присъстващи в голяма част от историите по света, след като изследвал темата в продължение на 34 години.

Тези основни 7 сюжета са следните:

  1. Комедия
  2. Трагедия
  3. Мисия
  4. Пътуване и завръщане
  5. От бедност към богатство
  6. Преодоляване на чудовище
  7. Прераждане