Тема 3 Опитайте сами!

1. Щастливо лице

Можете да копирате чертите на лицето или да опитате сами. Важното е да следвате линиите на изражението: хубава извита нагоре усмивка и вежди, които я отразяват като огледало.

Можете да добавите и бели точици в очите, за да направите героя си по-сладък и да го отворите визуално.

2. Тъжно лице

Тъжното лице е точно противоположно на щастливото не само като емоция, но и като начин на рисуване. Извивките са насочени към центъра на кръга: вътрешните ъгли на веждите са повдигнати, клепачите са отпуснати, ъглите на устните са дръпнати надолу.

3. Изненадано лице

Изненаданото лице може да се опише с широко отворени очи, зениците са малки, веждите с повдигнати, а устата може да бъде широко или леко отворена.

4. Уплашено лице

Макар и предходното изражение да показва отчетливо повдигнати вежди, тези на уплашеното лице са по-прави и хоризонтални, докато при изненаданото са повдигнати и извити. Устата тук е във формата на обърната буква “D”.

5. Ядосано лице

Най-често срещаната и най-ясно разпознаваема черта на гневното лице са спуснатите към носа вежди и отворената уста, извита надолу във вик.

6. Отвратено лице

Спуснати вежди, сбръчкан нос, издърпана горна устна, отпуснати устни и присвити очи: това са характеристиките на отвращение. Това е почти безпогрешен външен вид.

След като изясним и маркираме основните характеристики, можем да продължим с добавянето на различни детайли и цветове до финалните щрихи.