Тема 3 Инструменти с междинни тонове

Инструментите със средни тонове като пластмасови чаши и контейнери, могат да изсвирят основния ритъм и да следват повтарящи се ритмични мотиви.

Някои примери за инструменти със средна височина са:

  • Пластмасова бутилка
  • Пластмасов съд за кисело мляко
  • Метална бутилка (напр. термос)

Можете да използвате всеки инструмент с междинни тонове, който имате у дома.

Plastic bottle

Yogurt plastic container