Тема 3 Запомняне

За да улесните своята подготовка и изпълнение, се препоръчва да запомните монолога си в началото на процеса.

По време на процеса на научаване на текста се опитайте да го запазите възможно най-неутрален, т.е. да не запомните конкретните реплики под формата на актьорски глас или изпълнение.

Можете също така да проучите и трайна техника за запаметяване още от времето на Шекспир!

Друг метод е да помолите приятел или член на семейството да седне с вас, докато упражнявате научената реч. Той трябва да държи листа с монолога докато рецитирате и, ако забравите някоя реплика, той ще може да ви напомни първите две думи от нея.