Тема 3 Запознайте се с Orquestra Geração (Португалия)

Orquestra Geração е сдружение с нестопанска цел, което развива проекти за социална интеграция чрез музика на няколко места в Португалия, главно с деца, разположени в училищни територии с приоритетна намеса.

Orquestra Geração, вдъхновен от венецуелската El Sistema, има за своя мисия постигането на хармонично развитие на био-психо-социално ниво на младите хора, особено тези от необлагодетелствани социално-икономически среди чрез музикална практика в симфонични оркестри, насърчаване на териториалното сближаване и сближаване на културите чрез музика.

Днес Orquestra Geração включва в състава си повече от 1200 деца като голям процент от тях имат африкански произход, а също има участници и от Индия, Бразилия, различни славянски страни и ромски общности.

Orquestra Geração работи в 35 центъра, разположени в училища в района на Лисабон (7 общини) и в центъра на страната (3 общини), разделени на нива за начални, детски и младежки оркестри като успоредно с регионалните оркестри оперира и GeraJazz – група посветена на любовта към джаз музиката.