Тема 2 Психология на цветовете

Теорията на цветовете понякога се нарича изкуство и наука за цвета и обхваща много различни аспекти на начина, по който взаимодействаме с цветовете. Тази наука обяснява как хората възприемат всеки цвят, как ги смесват, за да получат хармонични или контрастни комбинации, тя учи също и за подсъзнателните съобщения, които изпращаме чрез цветовете, и за методите, използвани за възпроизвеждане на цвета. Много хора прекарват живота си в изучаване на детайлите на теорията на цветовете. Все пак, не е нужно да сте професионален дизайнер или теоретик, за да знаете как да накарате цветовата гама да работи във ваша полза.

Психологията на цветовете е изследване на това как определени цветове влияят на човешкото поведение. Различните цветове имат различни значения, конотации и психологически ефекти, които варират според културата. Психологията на цветовете включва използването на теорията на цветовете за изследване на понятия като цветово възприятие и ефекта от цветовите комбинации. Например, според Фън Шуй зелените цветове се асоциират с дърво, синьото с вода, вариациите на сивото напомнят метала, кафявото препраща към земята, а червеното – към огъня.

Как цветовете влияят на настроението? Цветовете в червената зона на цветовия спектър са известни като топли цветове и включват червено, оранжево и жълто. Тези топли цветове предизвикват емоции, вариращи от чувство на топлина и комфорт до чувство на гняв и враждебност.

Цветовете от синята страна на спектъра са известни като студени цветове и включват синьо, лилаво и зелено. Тези цветове често се описват като спокойни, но също така могат да ви напомнят за чувства на тъга или безразличие.

Любимият ви цвят също говори много за вашата личност.