Тема 2 Основна терминология в драматургията

По-долу ще намерите списък с ключови термини, които ще ви бъдат полезни за останалата част от раздела, и, които ще ви помогнат да напишете част от вашата собствена пиеса.

Драматург

Писател на пиеси: писател, който пише пиеси

Сценарий

Писмен диалог и сценични указания от драматурга

Герой

Участник от света на пиесата

Актьор

Лице, изпълняващо ролята на един или повече герои в дадено представление

Сюжет

Поредица от събития, които се случват по време на пиесата

Място на действие/Светът на пиесата

Кога и къде се развива действието на пиесата. Светът на пиесата се разширява отвъд написаното в текста.

Четвърта стена

Невидима стена, разположена между актьорите и публиката. Четвъртата стена действа като прозорец към света на пиесата. Актьорите могат да изберат да се отнасят към публиката сякаш не я забелязват или да я въведат в света на пиесата, като играят пред публиката и активно разговарят с нея.

Монолог

Дълга реч, изнесена от един актьор. Тя е отправена към друг актьор или към публиката.

Диалог

Размяна на думи между двама или повече актьори.

Сцена

Една част или раздел от пиеса. От драматурга зависи как ще бъдат разделени сцените.