Тема 2 Инструменти с ниски тонове

Инструментите с ниски тонове са много важни за поддържане на темпото и свързват всички звуци, за които ще научим в този модул, заедно.

Някои примери за инструменти с нисък тон са:

  • Кофи
  • Големи варели
  • Големи кофи за боклук
  • Хартиен цилиндър

В този раздел ще използваме кофи и хартиен цилиндър, а вие можете да изберете всеки инструмент с ниски тонове, който намерите за подходящ у дома.

Buckets

Barrel

Big dustbin

Paper cylinder

All photos taken from Sistema