Тема 2 Запознайте се със Sistema Кипър (Кипър)

Sistema Кипър е програма за социален музикален оркестър и хор, създадена през 2018 г. Тя предлага безплатно музикално обучение за деца и младежи в Кипър, включително и на мигранти, бежанци, както и такива с по-малко възможности. Програмата гарантира, че към тези групи се отнасят с уважение и признание, и, че те са интегрирани в обществото.

Sistema Кипър е вдъхновена от музикалната програма El Sistema за социално действие, която е основана за първи път във Венецуела през 1975 г. Чрез формирането на оркестри и хорове El Sistema действа като модел за пример, достигайки до деца и младежи в трудно достъпните кътчета по света. El Sistema и други програми, вдъхновени от нея, каквато е и нашата, предлагат безплатно обучение по класическа музика, което дава на деца и младежи с по-малко възможности по целия свят възможност за личностно развитие. Sistema Кипър се фокусира върху личностното развитие на своите участници, като се набляга основно върху овластяването и им помага да достигнат пълния си потенциал.

Изгледайте това видео