Тема 2 Дирижиране в 3 такта

При дирижиране в 3 такта като диригенти показваме 3 удара на такт.

Валсовете, например, обикновено се пишат в ¾ такт, който показва на танцьорите кога да предприемат правилната стъпка.

Дирижирането в 3 текта е като начертаване на триъгълник.    

Всеки ъгъл на този въображаем триъгълник представлява 1 такт.

Започваме долу, след това навън   и накрая нагоре

Време за практика

Сега можете да упражните дирижиране в 3 такта със следните произведения:

  • Серенада за струнни инструменти от Антонин Дворжак
  • Честит рожден ден
  • Валс 2 джаз сюита