Тема 2 Вникване в съдържанието и контекста

Избрали сте си монолог! Какви са следващите стъпки?

Прочетете го до пълно разбиране:

Прочетете пълния монолог веднъж, без да се опитвате да запомните много информация. Ако има думи, които не разбирате, използвайте речник, за да сте сигурни, че всички думи са ви ясни. След това прочетете отново монолога, търсейки данни за героя. Какво можем да заключим за контекста на този монолог? Гарантирането, че разбирате света на текста, е от решаващо значение за осигуряването на блестящо представяне.

  • С кого говори героят?
  • Къде се намира?
  • Каква друга информация мога да събера?

Вижте по-долу няколко примера за това как да търсите данни и улики в текста. Прочетете отново речта толкова пъти, колкото смятате за необходимо, за да получите цялата информация, от която се нуждаете за пълното разбиране на контекста на избрания монолог.