Тема 2 Артисти в звуковите ефекти

Човекът, отговорен за създаването на озвучаване за дадена продукция, се нарича артист на звукови ефекти.

Обикновено екипи от двама души работят върху създаването на звуци с помощта на звуков инженер, който да гарантира, че заснетият звук съответства на случващото се в определена сцена. Обикновено налице е и звуков монтажист, който да осигури безпроблемното съчетание на създадения звук със звука от филма или телевизионното шоу.

Екипи от артисти работят в студия или на сцени, специално пригодени за създаването на звукови ефекти. Обикновено тези пространства са пълни с безброй предмети с различни размери, тегло и текстури, както и отделни повърхности, които артистите ползват в комбинация, за да възпроизвеждат желаните звуци.

“Съществуват повече астронавти отколкото артисти на звукови ефекти.”

Джон Роеш, Специалист по звуковите ефекти