Тема 1 Основни лицеви изражения

Изражението на лицето е един от най-мощните начини, с които ние, хората, разполагаме, за да общуваме един с друг. Човешкото лице е комплексно и способно да изразява различни емоционални състояния, които са неразривно свързан аспект както от живота, така и от комуникацията. Дотук научихме как цветовете влияят на емоциите. Сега ще разберем кои са основните емоции, появяващи се на човешкото лице и как да ги рисуваме.

Съществуват 6 основни емоции:

Щастие

Тъга

Изненада

Страх

Гняв

Отвращение