Тема 1 Какво е театър?

Думата „театър“ произлиза от старогръцки и се превежда като място за гледане. Въпреки че произходът на думата се отнася до физическа локация, днешното определение има по-широк смисъл.

Театралните представления могат да се провеждат в различни среди, не само в традиционна театрална среда, включително малки регионални театри, големи национални театри, концертни зали и стадиони. Театралните представления могат да се състоят и в паркове, частни жилища, изоставени места, на тротоари и дори на паркинги.

Има една фундаментална разлика между театъра и киното: театърът се изпълнява на живо, докато филмът се записва и разпространява сред публиката по различни пътища.

Театърът в контекста на сценичните изкуства е изкуство, „занимаващо се почти изключително с представления на живо, в които действието е прецизно планирано, за да създаде съгласувано и значимо усещане за драма“ (Britannica, 2022 г.). Можем също да разглеждаме театъра като „имитация на живот“, която се изпълнява за други хора – много учени са съгласни, че поне един член на публиката е нужен в театъра (KET Education, 2022 г.).

Въпреки че точният произход на театъра все още не е известен, доказателствата за проведени театрални представления обхващат земното кълбо от Азия, Европа и Африка, започвайки още от 15 век пр.н.е. Театърът като форма на изкуство (много наподобяваща това, което днес считаме за форма на театрално изкуство), а не като конкретно театрално представление, се появява около 6 век пр. н. е. в Атина, Гърция.

В съвремието театърът се счита за съвместна форма на изкуство; актьори, режисьори, хореографи, дизайнери на костюми, дизайнери на декори и осветление – всички те си сътрудничат, за да създадат тази форма на изкуство заедно. Следователно думите, гласът, движението и визуалните елементи работят заедно, за да създадат цялостно театрално представление.

Театърът може да се играе със или без сценарии и не всички театрални представления са пиеси. За целите на тази част ще се съсредоточим конкретно върху пиесите и драматургията.