Тема 1 Какво е мандала?

Думата „мандала“ идва от санскрит и означава кръг. Мандалите съществуват в много форми – това е геометрична конфигурация от символи. Мандалата обикновено представлява духовното пътуване, започващо отвън чак до вътрешното ядро, преминавайки през различни слоеве. В източните религии като индуизма, будизма, джайнизма и шинтоизма тя се използва като карта, представяща божества или действителни светилища. Мандалите са будистки религиозни изображения, често смятани за диаграма или символ на идеална вселена.

Появява се в изкуството и архитектурата на различни култури по света (под една или друга форма). Мандалите са страхотни инструменти за медитация и повишаване на самосъзнанието. Най-хубавото при проектирането на ваша собствена мандала е, че имате свободата да избирате всякакви форми и цветове, които според вас изразяват вашето усещане за себе си и вашия възглед за реалността.