Тема 1 Запознайте се с El Sistema Гърция (Гърция)

El Sistema е общностен музикален проект с кауза – да предоставя безплатно музикално образование на деца и младежи в Гърция. Всички деца — независимо от техния произход, националност или религия — не само биват окуражавани да се стремят към изграждането на тяхното по-добро бъдеще, но благодарение на музиката, това им предоставя и платформа за общуване с различни общности.

Музиката е универсален език, който може да бъде мощен инструмент за общностно сближаване. Доказано е, че музикалното обучение може да послужи като невероятно ефективен посредник за постигане на дългосрочна социална промяна както за децата, включени в проекта по целия свят, така и за техните семейства.

Целта на El Sistema Гърция е да насърчи социалното сближаване и да изгради нова музикална и човешка връзка между децата от различен произход, независимо дали са бежанци, мигранти или гърци. El Sistema Гърция желае да изгради у тях усещане за цел, предлагайки включване в хор и предоставяйки оркестрови инструменти.

Нашият образователен подход се основава на ефективни методи от програмата за социално действие El Sistema във Венецуела, адаптирана в над 70 страни и призната като инструмент за превенция на младежката престъпност от УНИЦЕФ. Над 2500 деца и младежи на възраст между 3 и 26 години са имали достъп до обучение в El Sistema от 2016 г. насам.

Изгледайте това видео