Тема 1 Дирижиране в 2 такта

В тази тема ще научим за дирижирането в 2 такта.

Най-често срещаните тактови размери за дирижиране в 2 такта са: 2/4 и 6/8.

Когато дирижираме в 2 такта, при 1 движението е надолу, а при 2 – нагоре.

В следващото видео ще видим дирижиране в 2 за тактове от 2/4, 6/8.

2/4 = 2 четвърти ноти или 4 осми ноти на такт.

6/8 = 6 осми ноти на такт.

Акцентите са върху 1 и 4.

1 2 3 4 5 6

Мелодиите в 6/8 обикновено са в бързо темпо.

Време за практика

Сега можете да упражните дирижиране в 2 такта със следните творби:

  • Нe’s a Pirate („Той е пират“)
  • Унгарски танц 5
  • Радецки марш
  • Симфония 40 на Моцарт